مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره دریافت زکات فطره برای سازمان بهزیستی
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره نحوه مصرف زکوه فطره
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره فطریه دانشجویان وسربازان
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره شرکت نکردن در مجالس عروسی لهو لعب
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره رقص و لهو و كف زدن
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره رقص و لهو و كف زدن
پاسخ آیت الله حکیم درباره رقصیدن زن برای شوهر یا بالعکس
پاسخ آیت الله حکیم رقصیدن زنان برای زنان
پاسخ آیت الله حکیم درباره رقص چیست
پاسخ آیت الله سیستانی درباره پول گذاشتن در بانک
پاسخ آیت الله سیستانی درباره جایزه از بانک
پاسخ آیت الله سیستانی درباره حساب بانکی
  1. 62 از 4632