مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگـر بـهـشـت فقط جايگاه پاكان و نيكان است و در آن هيچ شر و پليدي و لغوي وجودندارد پس چگونه ابليس وارد بهشت شد و در آن جا آدم را فريب داد ؟
خداوند كه مي دانست ابليس انسان ها را گمراه مي كند , چرا او را خلق كرد ؟
چرا خداوند وقتي ابليس بر آدم سجده نكرد , او را نابود نساخت تا فرزندان آدم نيز از دست او راحت شوند ؟
چرا خداوند تا روز بعث به ابليس مهلت داد تا انسان را گمراه كند ؟
خداوند چرا شيطان را آفريد ؟ با اينكه مي دانست سرچشمه وسوسه ها و گمراهيهامي شود ؟
بـعد از آنكه شيطان مرتكب چنان گناه بزرگي شد چرا خداوند تقاضاي او را مبني برادامه حيات او پذيرفت ؟
در قرآن تصريح شده است كه ابليس از جن بوده است كان من الجن ( كهف / 50 ) . در اين صورت چگونه مخاطب امر به سجده بر آدم (ع ) واقع شده است . زيرا مخاطب اين امر ملائكه بوده اند .
خداوند كه مي دانست ابليس انسان ها را گمراه مي كند , چرا او را خلق كرد ؟
ابليس از نظر قرآن چگونه موجودي است ؟
شيطان با ابليس چه تفاوتي دارد ؟
شـيـطان كه در ابتدا از فرشتگان بود و بعدا از درگاه خداوند رانده شد چرا در قرآن به عنوان يك دشمن قديمي معرفي شده است ؟
مراد از اينكه شيطان مي گويد , از روبرو , پشت سر , سمت چپ , و سمت راست انسان او را گمراه مي كنم چيست ؟
  1. 622 از 4632