مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شيطان چند تاست؟
چرا شيطان نمي ميرد؟
آيا شيطان با نفس امّاره يكي است؟
شيطان چگونه موجودي است؟
علّت دشمني شيطان با انسان چيست و چرا خداوند به شيطان مهلت داد تا به وسوسه انسان ها بپردازد؟
چه اعمالي فرمان شيطان محسوب مي شود تا از آن اجتناب كنيم؟
آيا صحّت دارد كه شيطان چيزهايي از خدا خواست و خداوند به وي داد؟
چگونه يك موجود مانند شيطان مي تواند در همه انسان ها ايجاد وسوسه كند؟
اگر شيطان به صورت انسان درآيد آيا براي انسان قابل تشخيص مي باشد؟
نقش شيطان چيست؟
اگر شيطان از آتش آفريده شده است، چگونه داخل حسم بشر مي شود؟
رانده شدن شيطان از درگاه خداوند به چه معنا است؟
  1. 625 از 4632