مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباه پوشیدن مانتوی بلند
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره ناسزا گفتن زن به شوهر
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره اذن شوهر
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره دادن کفاره غیر عمد به موسسات خیریه
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره سیگار کشیدن در ماه رمضان
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره ضعف در روزه داری
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره خوردن و نوشیدن از ظرف «طلا» و «نقره»
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره خرید و فروش ظروف طلا و نقره
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم استفاده از سینی نقره
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره سلام دادن در نماز
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نماز جماعت با اهل سنت
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نماز جماعت با اهل سنت
  1. 63 از 4632