مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر خداوند به عبادت ما انسانها نياز ندارد، چرا عبادت را بر ما واجب كرده است؟

چرا حضرت محمد(ص) براي راز و نياز و عبادت غار حرا را انتخاب نمود؟

منظور پيامبر(ص) از اين كه فرمود: اگر من و علي(ع) نبوديم، خدا عبادت نمي شد چيست؟

براي بدست اوردن توفيق عبادت چه بايد كرد
براي جلب رضايت خداوند چه بايد كرد
هدف از آفرينش انسان وجن عبادت است ؛ حال مي خواهم بدانم منظور ازعبادت چيست ؟ آيا همان اوراد و نماز است يا چيز ديگر ؟
آيا نتيجه عبادت به خود انسان مربوط ميشود يا به خدا؟
چگونه مي توان شيريني عبادت را چشيد
اگر كسي به تازگي براي خود حساب سال(خمس) قرار دهد، آيا عبادت و اطاعت پيشين او مورد قبول است؟
آيا براي آلوده نشدن به ريا مي توان عبادتي را ترك نمود؟
1- تا چه اندازه اي بايد صبر در عبادت داشت ؟
2- تا چه ميزان و حدي انسان مي تواند در برابر گناه نكردن در حاليكه انجام مي دهد صبر كند ؟
اگر پدري دوست نداشته باشد زياد مناجات كنيم چه حكمي را دارد ضمن اينكه مثلاً ما را دعوا ميكند من هم در مقابلش مي ايستم لطفاً مرا راهنمائي فرمائيد ؟
  1. 634 از 4632