مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

أنا شاب في اُولي مراحل الجامعة ، أود أن أبحث عن طريقة مثلي أربي فيها نفسي تربية جيدة ، وأفكر في خوض طريق العرفان ، فهل من الممكن أن توضحوا لي هذا الطريق من نواحي صعوبته وسهولته ، وما هي الطرق التي تقترحونها علي لكي أخوض هذا الباب ( كتب ـ سلوكيات ؟ ) وما هي نصائحكم لي في طريق تربية النفس ؟
أنا شاب في اُولي مراحل الجامعة ، أود أن أبحث عن طريقة مثلي أربي فيها نفسي تربية جيدة ، وأفكر في خوض طريق العرفان ، فهل من الممكن أن توضحوا لي هذا الطريق من نواحي صعوبته وسهولته ، وما هي الطرق التي تقترحونها علي لكي أخوض هذا الباب ( كتب ـ سلوكيات ؟ ) وما هي نصائحكم لي في طريق تربية النفس ؟
چگونه مي توان در اين زمانه از گناهان اجتناب كرد و مومن واقعي بود
حساسيت روح عُرفا باداشتن شرح صدر چگونه قابل جمع است ؟
چشم برزخي چيست؟ اين موضوع آنقدر ذهن مرا آشفته كرده كه اغلب احساس مي كنم اشخاصي چون اساتيدم از اين قدرت بهره مند هستندخود را كمتر در معرض ديد آنها قرار مي دهم.
در عرفان بحث سالك و مريد مطرح است از نظر اسلام وظيفه مريد و سالك چيست ؟
عرفان اسلامي به چه معني است؟
چگونه حالت عرفان حقيقي در انسان حاصل مي گردد؟
چگونه در انسان حالت عرفان حقيقي به وجود مي آيد؟
سخنان حكماء و عرفاء در تلازم عرفان نفس و عرفان خدا چيست؟
طبق معناي برخي از آيات ، آيا عزت و ذلت تنها اختصاص به خواست خدا دارد؟
معناي واژه عزيز را بيان كنيد؟
  1. 638 از 4632