مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله حکیم درباره سجده سهو
پاسخ آیت الله حکیم درباره خواندن نماز مغرب وعشاء
پاسخ آیت الله حکیم درباره نماز آیات
پاسخ آیت الله سیستانی درباره تقلب کردن مدرک تخصصی
پاسخ آیت الله سیستانی درباره تقلب کردن در مدارس
پاسخ آیت الله سیستانی درباره نوشتن پایان نامه
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره نصب تصویر جاندار در مسجد
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره سفر به مناطق اطراف محل اقامت
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره یک‌بار «بسم‌الله» گفتن برای ذبح تعدادی حیوان
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره پرداخت دين
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره خسارت تأخير اداء دين
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره بدهکار چیست
  1. 64 از 4632