مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علم حضوري و حصولي را تعريف كنيد و فرقهاي آنها را بنويسيد ؟
حقيقت ايمان و كفر و رابطه آنها با علم و جهل را شرح دهيد ؟
در آيه 34 سوره لقمان مي خوانيم : و ما تدري نفس ماذا تكسب و ما تدري نفس باي ارض تموت هـيچكس نمي داند فردا چه بدست مي آورد و هيچ كس نمي داند در چه سرزميني مي ميرد ؟ در حالي كه در تواريخ و روايات متعددي آمده كه ائمه اهل بيت عليهم السلام و حتي بعضي از اولياي الـهي غير از امام از مرگ خود خبر دادند و يا محل دفن خود را بيان كردند و در كتاب اصول كافي بابي در زمينه آگاهي ائمه از زمان وفاتشان ديده مي شود
دربـاره عـلـم خـدا مـي گـوييد : خداوند به تمام حوادث آينده و گذشته و حال , بطوريكسان دانـاسـت و عـلـم او نسبت به همه اين حوادث علم حضوري است , اين سخن نسبت به حوادث آيـنده مشكل به نظر مي رسد ; زيرا چيزي كه هنوز واقع نشده و وجود پيدانكرده , چگونه مي تواند در پيشگاه خداوند حاضر باشد ؟
بـا اين كه امامان و پيشوايان معصوم از حوادث و گرفتاري ها آگاه بودند و علم غيب داشتند , چرا هدف تير حوادث ناگوار مانند مسموميت و غيره قرار مي گرفتند ؟
علم خاص امام از چه راههايي است ؟
خداوند كدام علم را برتر از عبادت شمرده است ؟
علم خداوند نسبت به آينده انسانها چگونه است ؟
چرا علم به قيامت براي كسي قابل ظهور نيست ؟
آيا علم غيب امامان(ع) محدود به مسايل عقلي وعرفاني است ويا درعلوم طبيعي هم عالم بوده اند؟
ائمه با داشتن علم به د سيسه دشمنان عكس العمل نشان ندادند؟
چرا با اين كه ايمه علم غيب داشتند و قاتلان خود را مي شناختند، به شهادت راضي بودند و آن را ترجيح مي دادند؟
  1. 643 از 4632