مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بنابر آيه 282 سوره بقره ( اتقوا الله يعلمكم الله ) چه نوع علمي است كه خدا به شرط تقوي مي آموزد؟
از نظر اسلام علم بالاتر است يا ثروت ؟ به چه دليل ؟
منظور از حجاب اكبر بودن علم چيست ؟
مفهوم علم «اجمالي» و «تفصيلي» به چه معناست؟
ميگويند گاهي اشخاص با همه معلوماتي كه از جهان دارند، از نور علم بيبهرهاند. مگر علم غير از معلومات و اطلاعات است؟

در مورد يك روايت از پيامبر(ص) كه فرمود: مردم دو دستهاند: دانشجو و دانشمند و بقيه فرو مايگانند و فرومايگان در جهنم خواهند بود توضيح دهيد. آيا هر كس كه علم نداشته باشد اهل دوزخ خواهند بود؟

فـرض ايـنـكـه تـجـسم اعمال , عبارت است از تبديل انرژيهاي مصرف شده در كارها به مواد , چه اشكالي دارد ؟
چگونه مي توان رابطه حقيقي بين اعمال انسان و نتايج اخروي آنها را به صورت معقولي , تصور كرد ؟
چه آياتي دلالت بر تجسم اعمال دارد ؟ و وجه استعمال تعبيراتي مانند اجر و جزاءچيست ؟
آيا تجسم اعمال را مي توان با حضور اعمال با همان صورتهاي دنيوي تفسير كرد ؟چرا ؟
رابطه بين اعمال نيك و بد به چند صورت فرض مي شود ؟ و كدام صورت صحيح است ؟
آيا آثار دنيوي اعمال نيك و بد , جاي پاداش و كيفر اخروي , آنها را مي گيرد يانه ؟
  1. 644 از 4632