مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه در روز قيامت از طريق حضور اعمال و تجسم آن انسانها پاداش و كيفر داده مي شوند ؟
ترازوي سنجش اعمال در قيامت چيست ؟
در آيه 14 سوره اسراء آمده : اقراء كتابك نامه اعمالت را خودت بخوان نامه اي كه در روز قيامت بدست انسان مي دهند چيست و چگونه است ؟
000 در كـتـابـي ديدم اين مطلب را به عنوان ايراد بر مسلمانان نوشته بود : علماي مسلمانان در كتب فقه و حديث نقل مي كنند كه تا نماز قبول نشود اعمال ديگر قبول نخواهد شد و باز در همان كـتاب براي قبول شدن نماز شرايطي نوشته است كه احدي از ايشان واجد آن شرايط در تمام عصر نـمـي شـود و اگر هم بشود بسيار نادراست ; بنابر اين , هيچ يك از عبادات و اعمال آنها در تمام عمر به اعتراف خودشان قبول نخواهد شد لطفا جواب اين ايراد را بيان فرماييد .
آيه 164 سوره انعام مي گويد : عمل هر كس تنها به درد خود او مي خورد بنابراين كارهاي خيري كه به عنوان نيابت يا هديه كردن ثواب براي اموات و مردگان و حتي گاهي براي افراد زنده انجام مـي گـيرد نمي تواند مفيد به حال آنها بوده باشد درحالي كه روايات فراواني داريم كه اين گونه اعمال گاهي مفيد و سودمند است نه تنها عمل فرزند براي پدر و مادر بلكه براي ديگران نيز نتيجه بـخـش است به علاوه مي دانيم پاداش اعمال بستگي به اثراتي دارد كه از انجام كار خير در روح و جان انسان به جاي مي ماند و در تكامل و ترقي او موثر است , اما كسي كه هيچ كار نيكي انجام نداده و حـتـي در مـقدمات آن نيز دخالت نداشته است چگونه ممكن است آن اثرروحي و معنوي را پيدا كند ؟
از پـيـامبر اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم نقل شده است : نيه المومن خير من عمله و نيه الكافر شر من عمله ; نيت آدم با ايمان از عمل او بهتر است و نيت كافران از كردار آنها بدتر مي باشد . مقصود از اين حديث چيست و چگونه نيت يك فرد از عمل او بهتر يا بدتر مي باشد ؟
انگيزه تبعيض در عمل به احكام خدا چيست ؟
تاثير اعمال نيك و بد در قوت و ضعف ايمان را شرح دهيد ؟
جريان غدير براي اثبات ولايت بوده , يا براي زدودن ذهنيتي كه نسبت به حضرت علي (ع )در سفر يمن به وجود آمده بود ؟
آيا انجام عمل صالح به نيت ميت از گناهان او مي كاهد وروح وي آرامش پيدا مي كند وخداوند مي پذيرد؟
اگر عملي انجام داده ايم و نمي دانيم گناه است يا نيست، بايد توبه كنيم؟
مراد از عمل طبيعي و عمل اخلاقي چيست؟
  1. 645 از 4632