مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رابطه امام با جهان غيب چگونه است؟
اگر كسي در منزل انسان غيبت كند، به حرمت مهمان مي توان او را نهي نكرد؟
آيا غيبت كمونيست اشكال دارد؟
مواردي كه جايز شمرده شده است را نام ببرد؟
عدهاي ميگويند: «براي جبران غيبت بايد 5 تا 10 مرتبه براي شخص غيبت شده طلب مغفرت نمود؟ حال اگر كسي 5 بار غيبت شخصي را كرد، آيا ميتواند 50 مرتبه پشت سر هم استغفار نمايد؟ يا بايد بين آنها فاصله باشد؟براي پرهيز از غيبت در يك جمع چه بايد كرد؟علت غيبت كردن چيست؟ و راههاي پيشگيري از آن چيست؟چه كنيم تا غيبت نكنيم؟

مجازات غيبت چيست و چرا نبايد غيبت كنيم
وظيفة كسي كه دائم در محل كار و سكونت، غيبت و تهمت ميشنود، چيست؟

1- فحش و ناسزا زياد مي گويم و توبه مي كنم و دوباره همان كار را تكرار ميكنم و توبه ام را مي شكنم خواهش مي كنم مرا راهنمائي كنيد ؟
مـي گويند تمام فعاليتهاي انسان به منظور بدست آوردن يك رشته منافع مادي و روحي و يا دفع ضـرر از نـاحـيـه جسم و روان صورت مي گيرد , حتي آن رشته از كارهاي انساني مانند كمك به بينوايان و تربيت فرزندان كه جنبه عاطفي و نوعدوستي دارد , باز ازاين اصل مستثنا نيست ; زيرا انـسـان از طـريـق كمك و ابراز محبت و علاقه به آنان ,بر روان مضطرب خود آرامش بخشيده و خويشتن را از شكنجه وجدان كه نتيجه مشاهده اين مناظر رقتبار است رها مي سازد . بـا تـوجـه بـه ايـن اصل كه محرك انسان در تمام فعاليتها و كارها , همان موضوع منفعت طلبي و سـودجـويـي جـسمي و رواني اوست , چگونه مي شود كه برخي از كارها يك نوع ايثارو فداكاري و جـانـبـازي و از خـودگـذشتگي شمرده مي شود ؟مهر و عاطفه مادر عالي ترين مظهر جانبازي و فـداكـاري اسـت , در حـالـي كـه مادر ازابراز هر نوع مهر و علاقه به فرزند خويش لذت مي برد و خـودداري از كمك و تربيت كودك او را شكنجه مي دهد و ناراحت مي سازد - مع الوصف - چگونه مـي تـوان مـهـر مـادر راعـشـق پاك و دور از هر نوع آلايش شمرد و عمل او را يك نوع جانبازي و فداكاري صد درصد ناميد ؟
  1. 649 از 4632