مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زبان قرآن چگونه زباني است و چگونه مي توان با آن ارتباط برقرار كرد؟
نكاتي كه پيامبر به حضرت علي(ع) و فاطمه(س) در شب عروسي داشتند چه بوده است؟
از چه جهتي حضرت فاطمه(س) مادر همه ما مي شود و آيا از نسل او هستيم؟
چرا صلوات ثواب زيادي دارد؟ آيا با صلوات بر مقام پيامبر و ائمه افزوده مي شود؟
براي انس بيشرت با قرآ ن چه بايد كرد؟
حبط اعمال يعني چه؟
راههاي انس بيشتر با قرآن چيست؟
آسمان هاي هفت گانه چگونه خدا را ستايش و تسبيح و تقديس مي كنند؟
ورد في الدعاء: «فسويت السماء منزلاً رضيته لجلالك ووقارك وعزّتك وسلطانك ثم سكنتهما ليس فيهما غيرك». دعاء ليلة السبت ـ ضياء الصالحين.

وورد في قصة المعراج ما مضمونه لا تتركني يا أخي جبرائيل، قال لو اقتربت لاحترقت.

هل تواجد اللّه في السماء غير تواجده في الأرض، وكيف كان قرب الرسل في المعراج أقرب إلي اللّه منه في الأرض، حتي إن جبرائيل لو اقترب احترق؟ كيف نوجّه ظاهر هذا الحديث؟

1- ضمن تشكر از مسئولين و استاد گرامي و ارجمند بهادر خان , مراحل اصلي راههاي رسيدن به قرب الهي را به صورت خلاصه توضيح دهيد .
بهترين اعمال براي قرب به خداوند چيست؟چرا سجده بهترين و نزديكترين حالت به خداوند است
  1. 657 از 4632