مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حاجي كه بايد در روز عيد قربان در مني قرباني كند آيا مي تواند آن را در شهر خود بكُشد؟

*- چه رابطه و نسبتي بين روزي قسمت شده الهي با ميزان تقاضاي افراد و تلاش آنها وجود دارد ؟
-
1ـ چگونه مي توان قفل دل را باز نمود؟لطفا توضيح دهيد.
فواد در زبان عربي و قرآن به معناي مركز انديشه و دل مي باشد . پس چگونه قرآن مي گويد در آنچه مي بيند دروغ نمي گويد . ما كذب الفواد ما راي ( نجم / 11 ) ؟
مي دانيم قلب تلمبه اي است براي گردش خون در بدن پس چرا در قرآن درك حقايق به آن نسبت داده شده ؟
مرض و بيماري قلب از ديدگاه قرآن يعني چه ؟
اينكه مي گويند آيه 55 سوره مائده در مورد علي (ع ) نازل شده و در آن ذكر شده كه علي (ع ) در حـال ركـوع انـگشتر خود را به سائل بخشيده علي (ع ) با آن توجه خاصي كه در حال نماز داشت و غـرق در مـناجات پروردگار بود ( تا آنجا كه معروف است پيكان تير از پايش بيرون آوردند و توجه پيدا نكرد ) چگونه ممكن است صداي سائلي راشنيده و به او توجه پيدا كند ؟
چگونه مي توان صاحب قلب سليم كه در قرآن تنها سرمايه آدمي در قيامت ناميده شده، بشويم؟
چگونه مي توان صاحب قلب سليم كه در قرآن تنها سرمايه آدمي در قيامت ناميده شده،بشويم؟
آيا قهر بين دو مؤمن باعث بطلان نماز و روزه آنان است؟
قهر نمودن در اخلاق اسلامي داراي چه محدود و شرايطي است؟
آيا قهر كردن سبب گناه مي شود؟
  1. 658 از 4632