مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله طباطبایی حکیم درباره خالکوبی دربدن اسنان
پاسخ آیت الله طباطبایی حکیم درباره عرق بیشتر در بدن برای وضو گرفتن
پاسخ آیت الله طباطبایی حکیم در باره وضو گرفتن
پاسخ آیت الله سیستانی درباره پرداخت پول دولت برای حج تمتع به کارمندان
پاسخ آیت الله سیستانی درباره پولی که بانک در مقابل حجاج می دهد
پاسخ آیت الله سیستانی درباره عمره مفرده وحج تمتع
پاسخ آیت الله سیستانی درباره حج رفتن دانشجودر موقع امتحان
پاسخ آیت الله سیستانی درباره مستطیع بودن جوان مجردبرای زیارت حج
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره مأیوس شدن از پیدا کردن صاحب گمشده
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره استعمال عطر برای معتکف
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره پس گرفتن هدایای دوران نامزدی
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره قضای اعتکاف
  1. 66 از 4632