مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند توبه انسان هاي جنايتكار رامي پذيرد؟
علت بدشانسي آوردن در انجام كاري كه براي رضاي خداست،چيست مثلا ناياب يا گران شدن مصالح در وسط كار يا عدم دستيابي به وسيله اي در موقع خودحتي با تلاش زياد؟
تفاوت انسان و جن در چيست و آيا جنيان هم مثل انسان مكلف به تكاليفي هستند؟
چشم دل چيست كه حضرت علي(ع) مي فرمايند. من خدايي را كه نبينم عبادت نمي كنم؟ چگونه مي توان با شناخت خويش خدا را شناخت؟
اگر شخصي از اعمال گذشته توبه كند آيا در قيامت از آنها مواخذه خواهدشد؟
آيا نفس اماره و وجدان دو مرحله از نفس انسان هستند؟
كمال چيست و آيا هدف انسانها رسيدن به كمال است
شاخت خدا و عرفان چگونه است معناي اينكه در كنه خدا فكر نكنيد چيست تحصيل در حوزه و علاوه بر دانشگاه چگونه است؟
راه هاي رسيدن به حقيقت را بيان نمائيد كتابهايي در اين رابطه ذكر كنيد؟
راه ثبات ايمان و خارج شدن وسواس و ترديد درباره خداوند و شناخت عالم هستي چيست؟
چگونه مي شود خدا را ديد؟ آيا پيامبر(ص) با چشمانش حضرت احديت رامشاهده كردند؟
اگر تكبر و خودستايي بد است پس چرا خداوند از خود تعريف مي كند
  1. 662 از 4632