مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دوستم به گريه كردن در عزاداري سيدالشهداء اعتقاد ندارد چگونه او راراهنمائي كنم؟
چرا انسان بايد در اين تبعيدگاه دنيا زندگي كند و زجر بكشد؟
چه كارهائي باعث عنايت و رضايت حضرت مهدي(عج) مي شود؟
فرق فلسفه با عرفان چيست؟
آيا شهادت طلبي با توجه به مسئوليت انسان در قبال خانواده اش، يك نوع خودخواهي نيست؟
فلسفه تلخكامي ها و شيريني ها و پيروزي ها و شكست ها در زندگي چيست؟
چرا كمال بشري طوري است كه فقط از ناحيه عبادت (نماز) تأمين مي شود؟
سر اين همه مصائب، رنج ها، زلزله و ... كه بر بشر نازل مي شود، چيست؟
آيا اعتراض به حكمت الهي و صبرنكردن در برابر مشكلات، گناه است؟
آيا پس از توبه، مي توان به توفيق سلب شده، دست يافت؟
چرا لقمه حرام در نطفه و روح كودك تاثير مي گذارد؟
اگر خداوند از حقش در روز قيامت مي گذرد پس چرا اعمال نيك تارك الصلاه مقبول نيست؟
  1. 664 از 4632