مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كساني كه تكيه كلامشان الفاظي چون يا حق، يا هو و يا الله است، آيا اين دال بر ايمان فرد است؟
آيا كتاب تورات و انجيل براي ما مسلمانان قابل احترام و مقدس است؟
چگونه مي توان از ياران واقعي امام زمان(عج) شد؟
شرايطاستجابت دعا چيست؟ چرا ائمه ءمعصوم(ع) را شفيع و واسطه قرارمي دهيم؟
فلسفه عزاداري براي حضرت سيدالشهدا چيست؟
به چه كسي آزاد مي گويند؟
عبادت با تشخيص حق چه رابطه اي دارد؟
عوامل بي توجهي به فطرت چيست؟
نسبت به صحت بعضي از اصول دين شك و ترديد دارم، چگونه اين مشكل راحل كنم؟
فلسفه گريه بر امام حسين(ع) را بيان كنيد؟ و چگونه مي توان خشكي چشم رادرمان نمود؟
چرا خداوند كليد قبولي اعمال را قبولي نماز قرار داده است؟
آيا اين دعا صحيح است كه از خدا بخواهيم سلامتي را از ما نگيرد با اينكه خداوند متعال عادل است و هيچ وقت اين كار را نمي كند؟
  1. 665 از 4632