مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره یک‌بار «بسم‌الله» گفتن برای ذبح تعدادی حیوان
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نداستن بعضی از فتوای مرجع
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره اعلمیت مجتهد زنده از میت
پاسخ آیت الله جوادی آیت الله جوادی آملی درباره تقلید کردن
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره راه شناسایی هویت جسد مجهول الهویه
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره جهت کالبدشکافی به منظور آزمایش
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره قمه زدن برای امام حسی علیه السلام
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره زنجیرزدن برای سیدالشهدا علیه السلام
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره کمک برای تزئین کردن
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره استفاده از طبل و..در عزاداری
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره شرکت یک روحانی در مراسم تعزیه خوانی
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره نمازخواندن با امام جماعت غیر شعیه
  1. 67 از 4632