مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قـرآن دربـاره هـوا پـرستان در مورد هوا پرستان كه با وجود عقل و چشم و گوش بيراهه مي روند مـي فـرمـايد : همچون چهارپايانند و بعد فراتر رفته و مي گويد : بلكه ازآنها گمراهترند چرا از چهارپايان گمراهتر ؟
قـرآن مـي فـرمايد : فرعونيان را پيشواياني قرار داديم كه به آتش دوزخ دعوت مي كنند چگونه مـمـكـن است خداوند كساني را پيشوايان باطل قرار دهد ؟ كار او دعوت به خير و مبعوث ساختن امامان و پيشوايان حق است نه باطل
سؤال : بنده حقير بسيار گناه كارم و از طرفي هم بسيار به مردم مد يون هستم چون حق الناس را زياد رعايت نكرده ام لطفا مرا راهنمايي فرماييد.
1ـ آيا گناه و معصيت كردن در حرم ائمه گناه و عذابش بيشتر از مكانهاي ديگر است توضيح دهيد؟
2ـ آيا من كه براي گناه كردن به حرم مي آيم بازهم امام مرا دعوت مي كند؟
1ـ زماني حتي به فكر كردن به گناه هم راضي نبودم ولي اكنون بعضا گناهاني انجام مي دهم كه روزي فكر كردن به آن ها هم براي من مشكل بوده است؟ لطفا مرا راهنمايي فرمائيد.
چرا اساسا انسان در يك لحظه گناه مي كند و لي تا ابد در جهنم مي ماند ؟
قـرآن مـي گـويـد : اگـر نيت خود را آشكار سازيد و يا پنهان كنيد خداوند شما را مطابق آن جزا مي دهد و اين با احاديث فراواني كه مي گويد : نيت گناه , گناه نيست مخالفت دارد ؟
ضابطه و ميزان در تعيين گناه صغيره و كبيره چيست ؟
در آيـه 31 سـوره نـسـاء مي خوانيم : ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اگر از گناهان بزرگي كه از آن نهي مي شويد پرهيز كنيد , گناهان كوچك شما را مي پوشانيم اين آيه مـردم را بـه گناهان صغيره تشويق مي كند و مي گويد : باترك گناهان كبيره , ارتكاب گناهان كوچك مانعي ندارد
با آنكه قرآن براي حضرت آدم مقام والايي بيان مي كند چگونه مرتكب گناه شد ؟
گناهان كبيره و صغيره چيست ؟
گناهان كبيره چند تا است ؟
  1. 672 از 4632