مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا گناهكاري كه اعدام شده در آخرت نيز عقاب مي شود؟
آيا گناه عالم و جاهل يكسان است؟
آيا مي توان گناهي را به اين دليل كه مفسده اي كمتر از گناه ديگر دارد، انجام داد؟
آيا خداوند از گناهان جزئي خواهد گذشت؟
با توجّه به آيات 116 و 47 سوره نساء درمي يابيم كه غير از شرك همه گناهان بخشيده مي شود; منظور از «همه گناهان» چيست؟
آيا مي توان به گناه ديگران بي اعتنا بود؟
گناهان گذشته، گاهي به ياد مي آيند و يأسي را دامن مي زنند، چگونه مي توان از مزاحمت آنها خلاص شد؟
آيا گناه، حركت بر ضدّ تكامل هستي است؟
آيا گناهكار جاهل نيز مؤاخذه خواهد شد؟
چرا بعضي از گناهان كيفرهاي سخت دارند؟
اگر كسي گناه مي كند و در عين حال واجبات ديني خود را نيز انجام مي دهد، آيا ضرري متوجّه اعمال او مي شود يا نه؟
اگر كسي گناه كند و بر آن واقف باشد، گناهش كبيره است؟
  1. 675 از 4632