مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در چه صورتي مي توان گناه كسي را افشاء كرد؟
اگر انسان تا سر حدّ پيري گناه كند، آيا توبه او پذيرفته است؟
مسأله گناه، انگيزه ها و توبه را در چه علمي بايد مطالعه كرد؟
آيا مي توان براي جلوگيري از گناه خودكشي كرد؟
گناهي كه انسان قبل از بلوغ انجام مي دهد، چه صورتي دارد؟
پشيماني از گناه چه اثري دارد؟ يا اينكه پشيماني يكي از عوامل بزرگ نگراني است، چرا اسلام آن را واجب كرده است؟
آيا كسي كه گناهي مرتكب شده است بايد براي حفظ آبرو محلّ زندگي خود را ترك كند؟
گناهان زبان، كدام است؟
با توجه به اين كه مراقبت بسيار بر ترك گناه دارم اما متأسفانه گاهي بدون اين كه متوجه علت شوم گناهان بزرگ را انجام ميدهم. چگونه خود را از غفلت نجات دهم. چگونه بر اين تصميم (ترك گناه) پايدار و دائم به ياد خدا باشم؟

چگونه ميتوان از همة گناهان دوري نمود؟فكر گناه كه دست خودمان نيست و ناگهان به ذهن خطور ميكند آيا گناه دارد؟

چندي پيش در كتابي خواندم كه انسان هر گناهي بكند تا هفت ساعت مهلت دارد كه سه مرتبه بگويد: أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتقرب اليه. اگر اين را گفت، گناه نوشته نميشود. آيا اين امر در مورد هر گناهي صدق ميكند؟

  1. 676 از 4632