مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خدا چه كساني را دوست دارد و چه كساني را دوست ندارد
ايا جواني ناداني شهوت و جامعه فاسد مي تواند توجيهي براي گناه كردنجوان باشد
آيا مخالفت با اوامر ارشادي موجب عقاب خواهد شد؟
مراتب و درجات حضور قلب و عوامل موثر در ان كدامند
مراتب حضور قلب در نماز را توضيح دهيد
چگونه مي توان به مراتب مختلف سه گانه يقين ( عين اليقين و حق اليقين و حق اليقين) دست يافت؟
باتوجه به اينكه مراتب يقين سه مرتبه است لطفاً درخصوص هريك ( علم اليقين ، عين اليقين حق اليقين ) مفصلاً توضيح فرماييد؟
1ـ آيا ازدواج هم از مراحل كامل شدن انسان هست يا خير؟ و اگر از مراحل كامل شدن انسان مي باشد پس كساني كه ازدواج نكرده اند انسان هاي كاملي نيستند لطفا توضيح دهيد.
منظور از «احاطه بي‎واسطه» و «احاطه باواسطه» كه از مراحل مقدماتي بروز شناخت در ذهن هستند چيست و چه تفاوتي با «اشراف» دارند؟
منظور از «اشراف غيرمستقيم و مستقيم» كه از مراحل مقدماتي بروز شناخت در ذهن است چيست؟
فرق مراقبت با تقوا چيست؟
فرق مراقبت با تقوي چيست؟
  1. 679 از 4632