مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عمده عامل نسبيّت در قلمرو معرفت چيست؟
انتقال نشئه، جذبه، مراقبت و توجه در چه مواردي حاصل ميشود؟ آيا مخصوص به سنّ خاصّي است؟چه دلايلي مبني بر وجود كسب معرفت از راه الهام و اشراق هست؟
1ـ چگونه مي توانيم معرفت الهي را كسب نمائيم؟
1- چگونه معرفت الهي ورضايي پيدا كنيم ؟
انسان چگونه مي تواند هميشه معصوم باشد؟
در مقايسه بين دو نفري كه يكي به خاطر ترس از خداوند معصيّت نكرده و ديگري معصيّت كرده و بعد توبه نموده است آيا نفر اوّل ضرر نكرده است؟
آيا كسي كه اصلاً معصيت نكرده با كسي كه معصيت كرده و توبه واقعي نموده و با آن حال از دنيا برود و اهل بهشت شود، درجه بهشت براي اين دو گروه مساوي است يا خير؟

حضور قلب در نماز به چه معناست؟
معيار پاداش و كيفر اخروي چيست؟
معيار خوبي و بدي افعال استدلالي است يا نه؟
معيار دوستي ها چيست و ملاك تشخيص دوستي به خاطر ارزشها چه مي باشد؟
  1. 682 از 4632