مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قـرآن مـي گـويد : هيچكس جز زيانكاران خود را از مكر و مجازات الهي در امان نمي بيند , آيا اين جمله پيامبران و پيشوايان بزرگ و صالحان را نيز شامل مي شود ؟
معناي مكر خداوند در قرآن چيست؟
آيا انجام مكروهات موجب عقاب خواهد شد؟
در مورد مكروهات توضيح دهيد.

معيار شناخت منافقين در جامعه چيست ؟
قـرآن در آيـه 13 سوره عنكبوت مي گويد : افتراهايي كه منافقين مي بندند بايد خودجوابگوي آن باشند منظور از اين افتراء كه بايد در قيامت جوابگوي آن باشندچيست ؟
مـنـافـقـيـن كه در حقيقت به قرآن و اسلام كافر بودند , قرآن را كلام خداوندنمي دانستند , پس چگونه از اينكه سوره اي درباره ايشان نازل شود مي ترسيدند ؟
منافقين شان آن را نداشتند كه سوره اي برايشان نازل شود . پس چگونه چنين چيزي اتفاق افتاد ؟
واژه نفاق و ويژگي هاي مختلف منافقان را توضيح دهيد.
منتظران واقعي امام زمان چه كساني هستند
منتظر واقعي حضرت ولي عصر چه ويژگيهايي بايد داشته باشد
اگر كسي باعث انحراف ديگري شد، راه جبران آن چيست؟
  1. 684 از 4632