مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ادله و مدارك اينكه خدا به كسي نعمت بيشتري داده معرّفي شود و چنين چيزي در ديدگاه توحيدي ماديده نمي شود؟
آيا نعمتهايي كه در اختيار انسان است، امانت محسوب مي شوند؟
آيا برخورداري انسان هاي صالح از نعمت هاي مادّي در عالم آخرت موجب، تعلّق و وابستگي آنها نمي شود؟
ريشه پيدايش نفاق و منافق در جامعه چيست ؟
نفرين كردن در فرهنگ شيعه و اسلام چه جايگاهي دارد؟
چرا نفرين در حقّ ظالم كمتر مستجاب مي شود؟
آيا نفرين كردن كسي كه مستحقّ آن نيست جايز است؟
يكي از اعتقادات مسلمانان تجرد نفس است . كدام آيات در قرآن به چنين مطلبي دلالت دارد ؟
دليل تجرد نفس به لحاظ فلسفي چيست ؟
برخي از فلاسفه ماده گرا مي گويند پيشرفت هاي علمي با آن دقت ثابت كرده اند كه همه خواص مـربـوط بـه بـدن علت مادي دارند و اثري كه نتوان ريشه آن را به ماده برگرداندوجود ندارد لذا نيازي به فرض وجود نفس و روح نيست . آنها مي گويند : نفس و روحي كه از طريق مشاهده دروني بر آن برهان اقامه شده است در حقيقت مـجـموعه اي از خواص طبيعي است و ادراكات عصبي كه حاصل تاثير و تاثر متقابل بين جزء ماده خارجي وجزء مركب عصبي است .
براي پيروزي بر اميال و خواسته هاي دل چه راهي وجود دارد ؟
آيا نفس اماره ما را گمراه مي كند، يا وسوسه شيطان ، يا هر دو يكي است ؟
  1. 687 از 4632