مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نگاه كردن خواهر و برادر به بدن يكديگر جايز است ؟
2ـ بعد از ماه مبارك رمضان تصميم به قرائت قرآن و نماز شب گرفته ام ولي نمي دانم چرا نمي توانم عملا اجرا كنم لطفا راهنمايي بفرماييد؟
چگونه ميتوان فكرهايي كه هيچ سنخيتي با فكر و روح ما ندارد (جنبة انحراف فكري و اخلاقي دارد); اما در ابتداي نماز به ذهن انسان هجوم آورده و باعث از بين رفتن توجه و معنويت انسان و همچنين قداست نماز ميشود را برطرف نمود؟آيا اين كه پيغمبر مي فرمايد اگر كسي شب را صبح كند، بدون اين كه نماز وتر را خوانده باشد از مانيست يا مسلمان نيستيعني واقعاً هر كه وتر نخواند، مسلمان نيست؟

چرا مردم بايد نماز را به عربي بخوانند در صورتي كه اكثر آن ها معناي آن را درك نمي كنند؟

نماز عيد قربان واجب است؟

چرا مردان هنگام نماز خواندن بايد پاهاي خود را باز نگه دارند؟

شك هاي صحيح در نماز چيست؟

وقت فضيلت نماز عصر و نماز عشاء چه زماني است؟

آيا نماز نخواندن پدر و مادر در زندگي فرزندانشان تأثيري دارد؟

اگر در حال نماز باشيم و شخصي به ما سلام كند، وظيفه ما چيست؟

هنگامي كه ما در ركعت دوم به امام جماعت اقتدا كرديم در هنگام تشهد به حالت تجافي نشستيم، بر ما واجب است كه تشهد را همراه امام جماعت بخوانيم؟

  1. 689 از 4632