مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله خامنه ای درباره احکام شرعی از طرف ولی امر مسلمین
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره ولایت فقیه
پاسخ آیت الله بهجت درباره پوشیدن لباس زیرودمپایی مردانه
پاسخ آیت الله بهجت درباره لبخندزدن با مرد نامحرم
پاسخ آیت الله بهجت درباره شوخی کردن با زن نامحرم
پاسخ آیت الله بهجت درباره گوش دادن به خنده زن نامحرم
پاسخ آیت الله بهجت درباره خندیدن زن
پاسخ آیت الله گرامی درباره با توبه همۀ احکام عوض نمی شوند
پاسخ آیت الله گرامی احصانِ زن
پاسخ آیت الله گرامی درباره زمان شروع عدّۀ طلاق
پاسخ آیت الله گرامی درباره خوردن صدف
پاسخ آیت الله گرامی درباره ارتباط با بهائیت
  1. 69 از 4632