مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نيّت چه نقشي در اعمال دارد؟
براي داشتن نيّت خالص چه كنيم؟
منظور از هجرت آفاقي و انفسي چيست؟
اگر قرآن كتاب هدايت است پس چرا خداوند در آن , آياتي متشابه قرار داده است تاهر گروهي با تمسك به اين آيات نظر خود را توجيه كنند و حق از باطل شناخته نگردد ؟
تفاوت هدايت فطري و هدايت قولي و تبليغي چيست ؟
در قـرآن آمده : خداوند قوم ظالم را هدايت نمي كند ; اگر خداوند هدايتگر است وهدايت همه به دست اوست چرا قوم ظالمين را به راه راست هدايت نمي كند ؟
انسان مسلمان و مومن , هدايت يافته است پس چرا باز در نماز از خدا مي خواهد اورا هدايت كند .
اگـر شـريـعـت اسـلام كـامـلترين و برترين شرايع الهي است , پس چرا مسلمانان در نماز ازخدا مي خواهند كه آنها را به راه راست ( صراط مستقيم ) هدايت كند ؟
در آيه 2 از سوره مباركه بقره آمده است كه قرآن هدايت براي متقين است . در حالي كه متقين قبلا هدايت يافته اند و با عمل به وظايف و دستورات الهي به تقوا متصف شده اند . پس چگونه قرآن سبب هدايت آنها مي گردد ؟
شيوه هاي گوناگون هدايت در قرآن كدام اند ؟
چرا ما همواره درخواست هدايت به ( صراط مستقيم ) از خدا مي كنيم مگر ماگمراهيم ؟
منظور از هدايت قرآن چيست ؟
  1. 711 از 4632