مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا هدايت قرآن ويژه پرهيزگاران است ؟
اگر هدايت به دست خداست ديگر چه نيازي به بعثت پيامبران است خوب است خداوندخودش هر كسي كه قابليت هدايت دارد هدايت نمايد ؟
آيـا مـيان آياتي كه هدايت را صرفا به دست خدا مي داند مانند انك لا تهدي من احببت و لكن اللّه يـهـدي من يشاء ( قصص / 56 ) آيه اول در سوره ابراهيم منافاتي وجود ندارد لتخرج الناس من الظلمات ؟
در ابـتـداي سـوره نـمـل قـرآن در توصيف خودش مي گويد : مايه هدايت و وسيله بشارت براي مـومـنان است و مومنان كساني هستند كه نماز را بر پا مي دارند و زكات را ادامي كنند و به آخرت يـقـيـن دارنـد , اگـر ايـن گروه از مومنان , هم از نظر مباني اعتقادي و هم عملي راه صاف را برگزيده اند ديگر چه نيازي است كه قرآن براي هدايت آنها بيايد ؟
با توجه به يضل من يشاء و يهدي من يشاء هدايت و ضلالت الهي چگونه صورت مي گيرد؟
نحوه هدايت و اضلال خداوند چگونه است ؟
معناي هدايت و ضلالت از طرف خدا در قرآن چيست ؟
هدايت بندگان به دست كيست؟(خدا، پيامبر، امام)
امام((عليه السلام)) از چه راهي لياقت و صلاحيّت هدايت باطني انسان ها را به دست مي آورد؟
چگونه نماز انسان را به راه راست هدايت مي كند
آيا تجسس به هدف تربيت اسلامي!جايز است؟

هدف از خودسازي چيست
  1. 712 از 4632