مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وقتي كه پاي عقيده و حمايت از كشور در ميان باشد. با ترس از مرگ چگونه برخورد كنيم؟
وظيفه ما در اجتماع كنوني چيست؟
چرا در اين جهان متمدّن حس وظيفه شناسي بين مادر و فرزندان از بين رفته است؟
ما در مقابل نماز چه وظيفه اي داريم بايد بي تفاوت باشيم يا خير و اسا ساً نماز را كه سبك بشماريم چه پيامدهاي د ارد و اگر به آن اهميت دهيم چه فوايدي دارد؟
وظيفه هر مسلمان، در جمهوري اسلامي چيست؟
ولايت عرفاني چه معنايي دارد؟ آيا مبناي ديني دارد و قابل پيروي است؟ انسان كامل كيست؟ و چه خصوصياتي دارد؟ و چگونه مي توان او را شناخت؟
وليمه در چه مواردي مورد تاييد اسلام است ؟
در آيه 28 سوره رعد مي خوانيم : ياد خدا مايه آرامش دلهاست از طرف ديگر درآيه 2 سوره انفال مـي خوانيم : مومنان كساني هستند كه وقتي نام خدا برده مي شودقلبشان ترسان مي گردد آيا اين دو با هم منافات ندارند ؟
هر سوگندي كه براي كار خلافي باشد شكستنش محذوري ندارد و مطابق اين حكم بايدسوگند بـر تـرك وظيفه زناشويي مطلقا اثري نداشته باشد در حالي كه در اسلام براي آن كفاره قرار داده شده ؟
چرا ما انسانها در هنگام ناراحتي آني مثلاً زلزله تنها كه برزبان مي آوريم نام خداست؟
چگونه بيشتربياد خدا باشيم تا دلمان آرام گيرد ؟
اگر كسي واقعاً بخواهد به ياد خدا و معاد باشد، آيا مي تواند به سروسامان دادن به زندگي دنيايي خويش بپردازد؟
  1. 715 از 4632