مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره قصدقربت در لباس احرام
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اعتبار سن خاص در بلوغ
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره منظور از کار زائد در اجاره منزل توسط مستاجر
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره تضمین پرداخت سود و اصل سرمایه در مضاربه
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره قرعه کشی سهامداران برای پرداخت سود به یک نفر
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره حکم عقب مانده های ذهنی در مورد تکالیف شرعی
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره پاک کردن عسل وشیره در نجاست
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره رنگ خون برلباس
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره پاک بودن آب باران
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نجس بودن داخل بینی
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره نجس بودن وپاک شدن
پاسخ آیت الله گرامی درباره معامله نقدا یا قسطی
  1. 72 از 4632