مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا دعا منافات با مقام رضا و تسليم در برابر اراده خداوند ندارد ؟
آيا اعطاي اختيار و قدرت به بنده توسط خداوند با مشيت خداوند منافات ندارد؟
آيا توسل به ملائكه و به ائمه(ع) شرك نيست؟
آيا تصريح نشدن نام و عدد ائمه اثنا عشر در دعاي ندبه از اعتبار آن نمي‎كاهد؟
جمله «و اَوْطَأتَهُ مَشارِقَكَ وَ مغارِبَكَ» چه معنائي دارد؟ آيا با آيه اول سورة اسرا منافات ندارد؟
آيا خواندن دعاي ندبه و امثال آن، سبب ركود فعاليت‎هاي اسلامي و تخدير افكار و انصراف از مبارزه براي پيش‎برد مقاصد اسلامي نيست؟
چگونه ممكن است دعاي ندبه به يكي از امامان معصوم منسوب باشد كه همه عاقل و كامل بودند ولي يكي از آنان خطاب به نواده‎اش (امام زمان«ع») كه هنوز به دنيا نيامده بگويد تو كجائي؟
آيا دعاي ندبه از نظر سند معتبر است؟
19_ روش شيعه در عمل به احاديث چگونه است؟
حقيقت دعا چيست؟
چگونه دعا عبادت محسوب ميشود؟
آيا دعا باعث سستي و تنبلي مردم ميشود؟
  1. 720 از 4632