مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در كتاب مصباح المنير نسبت به بعضي از دعاهاي وارده در ماه رمضان تشكيك شده آيا اين صحت دارد؟
آيا دعاي عهد بايد چهل روز پشت سرهم خوانده شود؟
«آمين» گفتن در دعا به چه معنايي است؟
چرا در ميان اين همه دعا و نماز كه در منابع دعا و جود دارد، يك دعا يا نماز به عنوان شكر نعمت خدا پيدا نمي كنيم؟
محدوده تأثير دعا تا كجاست؟
آيا آثاري كه در دعاها ذكر شده مسلّم است؟
آيا دعا بايد به عربي خوانده شود؟
آيا مي توان به وسيله دعا و بدون مراجعه به پزشك بيماري را علاج كرد؟
چگونه مي توانيم در دعاهاي خود جدّي باشيم؟
درباره تأثير دعا توضيح دهيد.
آيا دعاها مستند هستند؟
آيا دعاي «ناد علياً» مستند است؟
  1. 723 از 4632