مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله گرامی درباره مناجات با خداوند به غیراز زبان عربی
پاسخ آیت الله گرامی درباره استماع موسیقی غیرلهوی
پاسخ آیت الله گرامی درباره رعایت نکردن حجاب برای زن
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره زکات فطره
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره کسی که کافر بوده تازه مسلمان شده
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره توهین به ائمه اطهار علیه السلام
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره آیا پاداش بازنشستگی خمس دارد
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره مبطلات روزه
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره رقصیدن
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره مرگ هنگام حد یا تعزیر
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره ازدواج موقت در عدة
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره جهر در قرائت نماز
  1. 73 از 4632