مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1- - آيا در نمازهاي زيارت ميتوان به نيت دوازده امام ( ع ) معصوم ( ع ) نماز خواند ؟
آيا نماز زيارت واجب است؟
آيا نوشتن و نصب دعاها و اذكار ادعيه بر ديوار و آيينه حمام و دستشويي اشكال دارد؟

1 ـ من نيت كرده ام دراياميكه درمشهدهستم به هرشكلي كه شده است يه زيارت مشرف شوم آيااين نيت صحيح است؟
جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
مفهوم آزادي در اسلام چيست
اخباريين چه كساني اند؟
1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟
1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟
2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟
  1. 730 از 4632