مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه عواملي باعث سقوط معتزله شد؟
16- فرق هاي بين شيعيان دوازده امامي با زيديه و اسماعيليه در چيست؟
17- خلاصهايي از تاريخچه شيعيان دوازده امامي را از آغاز بيان كنيد؟
توطئه يهوديان بني النضير براي ترور پيامبر چه بود؟
سرانجام يهوديان بني النضير به كجا انجاميد؟
يهوديان بني قريظه چگونه دشمني خود را در جنگ احزاب آشكار كردند؟ عكس العمل پيامبر اسلام چه بود؟
چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام))امر كرد كه فرزندش، اسماعيل، را ذبح كند؟
اگر بگوييم ابراهيم يهودي ونصراني نبوده چون تورات و انجيل بعد از او نازل شده پس ابراهيم مسلمان هم نبوده زيرا قرآن بعد از او نازل شده است. با اين وصف چگونه در آيه 67 سوره آل عمران ابراهيم مسلمان به حساب آمده است؟
چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
آزمايش هايي كه خداوند نسبت به ابراهيم((عليه السلام))كرد و ابراهيم((عليه السلام)) در آنها موفق شد و به مقام امامت و رهبري مردم رسيد چه بود؟
چرا خضر((عليه السلام))كودكي را به خاطر اعمالي كه در آينده از سر مي زد به قتل رساند؟
آيا ادريس((عليه السلام)) مانند عيسي((عليه السلام)) زنده و در آسمانهاست؟
  1. 733 از 4632