مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا گرايش به اديان ديگر جز اسلام انسان را سعادتمند نخواهد ساخت؟
در ساير اديان ديگر مرده هاشان را دفن نمي كنند آيا اين كار اشكالي ندارد؟
با اينكه خداوند مكان ندارد، چگونه درباره حضرت عيسي((عليه السلام)) فرموده است: «بل رفعه الله اليه; بلكه خداوند او را به سوي خود بالا برد»(1)؟
وظيفه يك مسلمان در برابر يك فرد كليمي كه دوست و همكلاس وي باشد چيست؟
تاريخچة فرقه اباضيه كه يكي از فرقههاي خوارج است چيست؟
نويسندگان اباضيه فرقه اباضيه را چگونه معرفي ميكنند؟
با توجه به اينكه خداوند فرزند نوح را به عنوان «عملٌ غير صالح» معرفي ميكند و معلوم ميشود كه وي جزء كافران بوده چطور نوح انتظار نجات او را داشته است؟
آيا رسالت حضرت نوح (ع) جهاني بوده است؟
آيا در طوفان نوح كودكان معصوم نيز نابود شدند و اگر چنين است آيا با عدل الهي سازگار است؟
در سرگذشت قوم نوح چه عبرتها و درسهايي بري مصلحان وهمه انسانها وجود دارد؟
شخصيت حضرت ابراهيم در قرآن چگونه ترسيم شده است؟
مقصود از سجدهاي كه در خواب بر حضرت يوسف شده چيست؟
  1. 735 از 4632