مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به آية 72 سوره نحل فرزندان آدم و حوا چگونه براي خود جفت يافتند؟ آيا درست است كه فرزندان آدم و حوا با هم همبستر شدند؟ آيا اين معصيت نيست؟

به چه دليل تنها اسلام دين حق است و ساير اديان باطل است؟ (آيات و روايات هم مورد قبول غير مسلمان نيست).

كدام پيامبر را در آب دفن كردند؟ چرا؟

مادر حضرت ابراهيم كه بود؟

چرا خداوند حجت باطل مدعيات دروغين نبوت را باطل نمي كند؟

آيا از منظر فقيهان غير قشري و آگاه به مباني عرفان و تصوف امكان دارد كه برخي از سلاسل صوفيه و عرفا از مشروعيت برخوردار باشند مانند: سلسله چشتيه؟

نام كتاب حضرت نوح چه بود؟

درباره چهار فرقه اهل سنّت و پيشوايانشان توضيح دهيد.

به چه دليل اگر كسي از اسلام برگردد و به دين ديگري مثل مسيحيت روي آورد، مرتد محسوب مي شود، با آن كه مسيحيت يك دين توحيدي است؟

اگر سرزمين فلسطين متعلق به مسلمانان است، آنان پنجاه سال پيش زمين هاي خود را مگر به يهوديان نفروختند كه حالا آن ها را مطالبه مي كنند؟ طبق دستور اسلام اگر كسي به خانه ديگري تجاوز كند، صاحب خانه مي تواند او را بكشد. آيا اسرائيلي ها اين كار را نمي كنند؟

اگر قدس و فلسطين مال مسلمانان است، چرا حضرت رسول اكرم(ص) تغيير قبله دادند، مگر اين كار به دليل تمسخر يهوديان نبود؟

طبق گفته قرآن، و طبق محتويات فيلم مريم مقدس(ع) يهوديان اولين ساكنان فلسطين بودند. چرا مسلمانان مدعي اند كه اين سرزمين مال آنان است؟

  1. 741 از 4632