مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مقام پيامبران اولوالعزم از ائمه هديعليهمالسلام بالاتر است؟

درباره حضرت مريم مختصر توضيح دهيد.

با توجه به اين كه در روايتي گفته شده: اهل فارس فرزندان اسحاق هستند، چه پيامبراني اجداد ما ايرانيان مي باشند؟

آيا علما سخن تاريخي را كه گفته است: حضرت نوح و حضرت ابراهيم جدّ اعلاي ايرانيان هستند، قبول دارند؟

آيا همسران انبيا همه بهشتي اند؟

آيا همه علما و مفسران براساس آيه 77 سوره صافات معتقدند كه حضرت نوحعليهالسلام پدر دوم بشر است، در حالي كه اين آيه صراحت ندارد و شايد ما از اولاد مؤمنان ساكن كشتي باشيم.

پيامبران اولولعزم را نام برده و بفرماييد منظور از اولوالعزم چيست؟

حكم خريد از اقليت هاي مسيحي، كليمي، زردشتي و يهودي كه در ايران هستند چيست؟ آيا مي توان از فروشگاه هايي كه صاحبان آنها از اقليّت ها هستند، مواد غذايي خريد؟

اگر حضرت آدمعليهالسلام ترك اولي نميكرد، فرزندانش در بهشت بودند؟ اصلاً فلسفه خلقت انسان به چيست؟

با توجه به اين كه تنها دين اسلام دين حق است و اديان پيش از او باطلند، اعمال پيروان آن اديان در قبل از اسلام چه حكمي دارد؟

در روايات آمده است كه حضرت عيسيعليهالسلام پس از ظهور مهدي (عج) به ايشان اقتدا مينمايد. آيا الان نيز حضرت عيسيعليهالسلام از امام مهدي (عج) تبعيت ميكنند؟

در روايات آمده است كه حضرت عيسيعليهالسلام پس از ظهور مهدي (عج) به ايشان اقتدا مينمايد. آيا الان نيز حضرت عيسيعليهالسلام از امام مهدي (عج) تبعيت ميكنند؟

  1. 743 از 4632