مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر حضرت مهدي (عج) يك روز قبل از قيامت ظهور كنند، در اين صورت چه خواهد شد؟ آيا ياران امام به غير از حضرت عيسي(ع) كسي ديگر از پيامبران و امامان خواهد بود؟ آيا اصحاب كهف از اصحاب حضرت خواهند بود؟

علايم صوفيان چيست؟

حضرت ايوب در كجا پا بر زمين زد و آب جوشيد منطقه آن را بيان كنيد.

با توجه به آيه 30 سوره بقره آيا باز ميتوان گفت حضرت آدم (ع) اولين انسان روي زمين بود؟

آيا در زمان انسانهاي اوليه مثلا در زمان حضرت آدم(ع)، خط و زبان مشخصي وجود داشت؟ آيا آنها مانند ما صحبت ميكردند؟

نام چهار پيامبر زنده كه دو نفر در آسمانها هستند و دو نفر در زمين هستند چيست؟

مجوس يعني چه و چه كساني مجوس هستند؟

در خصوص فرقههاي قادري و نقش بندي توضيح دهيد.

در خصوي وهابيت توضيح دهيد.

در خصوص فرقه ضاله بابيت و بهائيت توضيح دهيد.

پيامبراني كه در بيت المقدس، مبعوث شدند چه تعداد و اولين و آخرين آن چه كساني بودند؟

در مورد حضرت آدم و حوا سيادت را از حضرت آدم حساب كنيم يا از كس ديگر؟

  1. 748 از 4632