مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آسيه دختر مزاحم يكي از زنان بهشتي است، چرا به اين لقب معروف است؟

آيا حيوانات قبل از انسان خلق شدهاند؟ آيا قبل از حضرت آدم(ع)، موجوداتي شبيه به انسان (احتمالا ميمون) وجود داشته است؟ اگر نبودند، فرشتگان از كجا ميدانستند انسانها خونريز و مفسد هستند؟

نگاه كردن به فيلم و عكسهاي مبتذل و گوش دادن به نوارهاي صوتي و ترانههاي غير قانوني، تا چه حد حرام است؟ آيا ميتواند معنويات را كم رنگ و دل انبيا را به درد آورد؟

با عنايت به اين كه شيخيه از شعب شيعه اماميه است، با شيعه اماميه چه تفاوت هايي دارند؟

در خصوص تاريخ پيدايش فرقه شيخيه و اينكه توسط چه كسي به وجود آمد و چه گروه هايي هستند توضيح دهيد؟

چند نفر از پيامبران غير از حضرت دانيال در ايران مدفون هستند؟

همان طور كه خدا قادر ميباشد و در هر شرايط زماني و مكاني مرده را زنده كند، مثل قضيه حضرت ابراهيم(ع)آيا از نظر عقلي امكان دارد خدا در يك شرايط خاص جاي دو نفر را با يكديگر عوض كند؟ در صورت مثبت بودن جواب چگونه؟

آيا از 124 هزار پيامبر الهي قبل از اسلام پيامبري در سرزمينايران به رسالت فرستاده شد؟ نامش چه بود؟ آيا زرتشت به راستي پيامبر بود و از جانب خدا فرستاده شد؟

با توجه به آية 27 مؤمنون آيا ممكن است نسل بسياري از موجودات زنده مثل ماموت ها در آن زمان منقرض شده باشد؟ طوفان نوح چند سال قبل روي داده است؟

چرا بين صدو بيست و چهار هزار پيغمبر و دوازده امام حتي يك زن، وجود ندارد و زن فقط به عنوان قدسيه بوده است؟! درست است كه زن نمي تواند امام جماعت باشد امّا در زمان هاي دور كه ناز به اين شكل نبوده و يك زن نيز اگر خدا مي خواست مي توانست رهبر باشد، چرا نبود؟ چرا از همان ابتداي خلقت زن نقشي در اين مورد نداشته است؟ چرا حضرت آدم(ع) پيامبر بود ولي حضرت حوا نبود؟ در صورتي كه زنان نيز در تحمّل سختي بسيار صبورند.

آيا برقي كه از كوه طور درخشيد و حضرت موسي مدهوش شد، مجازي است يا حقيقي؟

آيا كشيدن كارد به گردن اسماعيل توسط حضرت ابراهيم(ع) به صورت حقيقي بوده يا استعاري و كنايي؟

  1. 749 از 4632