مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره آسیب رساندن پرنده خانگی به دیگران
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره پس گرفتن هدیه از همسر
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره وظیفه زن در صورت درخواست یا اجبار مرد به بد حجابی وی
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره واریز سهوی مبلغ اضافه به حساب یارانه
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره شرط عقد نکاح بچه دار نشدن
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره شرط حق طلاق زن یا مرد
پاسخ آیت الله چوادی آملی در حصانت بچه ها در صورت طلاق
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره عقد نکاح
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره مهریه
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره نماز جمعه
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره سپرده گذاری ودریافت وام
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره نماز کامل در کنار کعبه
  1. 75 از 4632