مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا قبل از بوجود آمدن حضرت آدم(ع) بشر يا انسان ديگري روي زمين يا در سيّارات ديگر بوده است؟

تولد حضرت عيسي(ع) با توجه به اين كه ازدواجي صورت نگرفته، چگونه از طريق علمي و پزشكي قابل توجيه و بررسي مي باشد؟

آيا مي توانيم از يكي از اوليا بخواهيم كه يكي از اقوام مرحوممان را زنده كند تا از او سؤالاتي دربارة برزخ و شب اوّل قبر نماييم؟ اگر چنين چيزي ممكن نيست چگونه براي حضرت ابراهيم (ع) روي داد؟

آيا زنان غير صدّيقه هم مي توانند مورد الهام الهي قرار گيرند؟ كيفيت آن چگونه است؟ (و أوحينا إلي أم موسي).

مقصود از آية 40 سورة نمل (كسي كه به علم كتاب الهي دانا بود) كيست؟ آصف برخيا، حضرت سليمان(ع) و يا حضرت خضر؟ آصف برخيا كه بود؟

بر طبق آية 12 سورة نمل حضرت موسي نُه معجزه داشتند كه در بسياري از كتب آن ها را عبارت از عصا، يد بيضا، ملخ، قمّل، ضفدع، خون، شكافتن دريا و كوه و طوفان مي دانند. لطفاً براي هر كدام توضيح دهيد كه چه بود و به چه علّت بود؟

سبطيان و قبطيان كيستند؟

راجع به دين يهود و مسيحيت و ديدگاه پيروان آنان نسبت به دين اسلام توضيح بدهيد.

چرا مسلمان ها و كشورهاي اسلامي نسبت به يهودي ها و مسيحي ها عقب مانده تر هستند؟ علت پيشرفت صنعت كشورهاي غير مسلمان چيست و مسلمان ها چه كار بايد بكنند كه خود را به قافلة علم و صنعت برسانند؟

چرا مسيحيان از فارقليط كه مژده حضرت مسيح است به روح القدس تعبير كرده اند؟

با وجود چند ميليارد انسان روي زمين كه داراي اديان و عقايد متفاوتي هستند تكليف آن ها در جهان آخرت چه مي شود؟

بهائيت از كي نشأت گرفته و چه اصول و عقايدي دارند؟ تفاوت اين ها با وهابيان در چيست؟

  1. 751 از 4632