مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در خلقت انسان ملائكه اعتراض داشتند. با توجه به اين كه حضرت آدم (ع) نخستين انسان است، اعتراض ملائكه چگونه توجيه ميشود؟

دين زرتشت در مقايسه با دين اسلام چه اشتراك و افتراقي دارد؟

مقبرة پيامبراني چون حضرت يوسف(ع)، يونس(ع)، موسي(ع) سليمان(ع)، يحيي(ع)، زكريا(ع)، يعقوب(ع)، هود(ع)، داود(ع)، ابراهيم(ع)، اسحاق(ع)، نوح(ع)، آدم(ع)، اسماعيل(ع)، حضرت هابيل(ع)، حضرت مريم، حضرت آسيه(ع) و حضرت خديجه(ع) در كجا قرار دارد؟

حضرت آدم چند سال زندگي كرد و چند فرزند داشت؟

يحيي بن زكريا كه بود و چگونه به شهادت رسيد كه آسمان و زمين بر او گريه كرد؟

مگر انسان هاي بعدي از نسل هابيل و قابيل نبودند، پس چرا اديان و زبان هاي گوناگوني شكل گرفته است؟

خداوند آدم و حوا را در چه روزي خلق كرد؟

آيا حضرت يوسف(ع) در زندان لحظه اي به غير خدا متوسل گشت؟ لطفاً توضيح دهيد.

بهايي ها را چگونه مي توان شناخت؟ آيا مرام خاصي دارند؟

در مورد فرقة بابي و بهايي توضيح دهيد.

چرا اكثر پيروان پيامبران را مردم مستضعف تشكيل ميدادند؟

فرق بين انسان از نظر مكتب پيامبران با انساني كه بشر از راه علوم ميشناسد چيست؟

  1. 753 از 4632