مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حضرت آدم 7خليفه و جانشين چه كسي بود؟ اگر منظور خليفهء خدا است چه سنخيتي ميان انسان و خدا وجود دارد؟ به بيان ديگر: آدم خليفهء خدا در چه اموري بود؟

آيا قبل از آفرينش حضرت آدم 7 انسان هاي ديگري در زمين زندگي مي كردند؟ اگر زندگي نمي كردند, پس ملائكه از كجا مي دانستند انسان مفسد و خونريز است ؟

فرقههاي حنبلي و مالكي و حنفي و... دقيقاً چه نوع مسلك و مرامي دارند و با شيعيان چه مشتركات و اختلافاتي دارند؟

در مورد نسبتي كه مسيحيان و كليميان به حضرت عيسي(ع) ميدهند، توضيح بفرماييد.

پدر حضرت عيسي(ع) چه نام داشت؟

در چه سالي حضرت موسي بن عمران به سرزمين شامات رفت؟

كدام قوم بودند كه از پيامبر(ص) خواسته بودند از كوه، شتري بيرونايد كه بر پشت آن نخل خرما و بچهاي هم داشته باشد؟

باتوجه به اين كه انبيا معصومند و در اثر اغواي شيطان گناه نمي كنن , چرا حضرت آدم 7ريب شيطان را خورد ومرتكب گناه شد؟

در چند آيه از جمله سوره يونس، آيه 19 و سوره هود، آيه 110 عبارت لولا كلمة سبقت من ربك و در چند آيه نيز از جمله سوره انبيا، آيه 101 شبيه آن (ان الذين سبقت لهم منا الحسني) آمده است، توضيح دهيد مراد از اين عبارت چيست؟

اسم اعظم خداوند متعال كدام است؟ و پيامبران كه اكنون زندهاند كيانند؟

خيلي علاقهمند بودم درسهاي حوزه را بخوانم، چون تنها راهي بود كه انسان را به كمال ميرساند. هر چه دين انسان محكمتر و كاملتر باشد، در برابر مشكلات مقاومتر است. دلم ميخواست همسر آيندهام طلبه باشد كه متأسفانه مقدور نبود و قسمت من اين بود كه در بين ديگر افراد متفرقه باشم و با ديدن آنها رنج و عذاب بكشم.

آيا طالوت پيامبر است ؟

  1. 757 از 4632