مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ابليس به حضرت آدم سجده نكرد؟

آيا تعبير خواب هايي كه به حضرت يوسف(ع) نسبت مي دهند اعتبار دارد؟

تفاوت پيامبران با انسان ها در چيست؟

چرا همه پيامبران كه از طرف خدا فرستاده شده اند مرد هستند؟

چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

چرا در دين ما جنگ بيشتر از اديان ديگر وجود دارد و اين طور ديده شده است؟

پدرم مقلد آيت الله يوسف تبريزي است و خمس خود را مي پردازد. آيا من كه مقلد مرجع ديگري هستم، بايد جداگانه خمس بپردازم؟

آيا كتاب هاي ساير اديان در حكم كتاب آسماني ما براي آنان است؟

چرا پيامبران خدا انسان ها را به دين هاي مختلف دعوت مي كردند؟

فوايد كوتاه كردن موي زهار از نظر اسلام چيست؟ آيا در اديان ديگر اين مسأله وجود دارد؟

آيا كتاب هاي مربوط به احكام و امور زندگاني پيامبران كم است يا توجه زيادي به معرفي اين كتاب ها نشده است.

منظور از روُحي كه خدا آن را در انسان دميده چيست؟ در سور? انبياء آي? 91 آمده ياد كن مريم را كه رحمش را پاك و پاكيزه گردانيديم و در او از روح خود بدميديم.

  1. 766 از 4632