مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تمامي اديان به منجي باور دارند: مسيحيت به حضرت عيسي، مسلمانان به حضرت مهدي(عج) و ... آيا نجات دهندگان براي هدف خاصي ظهور مي كنند يا اين كه هر يك هدف خاصي را دنبال مي كنند؟

آيا در اديان مختلف جهان مانند دين اسلام عقيده به منجي و مصلح آخر الزمان وجود دارد؟

چرا خداوند در دين اسلام بعد از پيامبر اكرم(ص) دوازده امام ديگر را براي رهبري و هدايت مردم برگزيد در حالي كه در اديان ديگر امامت به اين صورت مطرح نشده است؟

چرا مشروبات الكلي در دين اسلام به عنوان نوشيدني حرام ياد شده است ولي در اديان ديگر حرام نيست؟

حضرت آدم(ع) بعد از هبوط با چه زباني تكلّم مي كرد؟ خدا را چگونه عبادت مي كرد و از چه ديني پيروي مي كرد؟

بين اسلام و مسيحيت چه مغايرت هايي است؟

حضرت عيسي(ع) اگر نمرده، كجا است؟

آيا پيامبران از نظر نزديكي و محبوبيت نزد خداوند مساوي هستند يا در درجات مختلفي قرار دارند؟

آيا كساني كه با رياضت توانسته اند كارهاي عجيبي انجام دهند ، مي توانند مانند پيامبران با خدا ارتباط نزديك برقرار كنند؟

ابتداي بشريت حضرت آدم و حوا بود، با اين وجود گويش هاي مختلف چگونه پيدا شد؟(پ)

در مورد بودا اطلاعاتي در اختيار ما بگذاريد.

منشأ تفاوت زبان در ملت هاي مختلف چه بوده است، با وجود اين كه همة انسان ها از نسل آدم و حوا به وجود آمده اند؟

  1. 768 از 4632