مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله خامنه ای درباره آب انگوری که با آتش جوشیده شده
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره مشروبات الکلی
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره عدول از فتاوای امام خمینی `قدس سره` واجب است
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره بقا برتقلید از میت
پاسخ آیت الله گرامی درباره سود های مالی دربانک
پاسخ آیت گرامی درباره محصنه تلقی شدن زن
پاسخ آیت الله گرامی درباره خوردن گوشت خرچنگ وکوسه
پاسخ آیت الله گرامی درباره اهدا یا فروش کلیه در زمان حیات
پاسخ آیت الله گرامی درباره خواندن نماز شفع و وتر بدون نافله شب
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره نماز فرادی
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره واجب شدن بهشت
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره اسناد شهادت حضرت زهرا(س)
  1. 77 از 4632