مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً نام سورههايي كه در آنها نام پيامبران آمده است، بنويسيد؟

موضوع و پيام آيه 21 سورة يوسف چيست؟

آيا قبل از پيامبراكرمماه رمضان وجود داشت؟ به چه صورت انجام ميگرفت؟ آيا روزه بر يهوديان و غيرمسلمانان نيز واجب بود؟

نام فرزندان نوح و سليمانرا بنويسيد؟

لطفاً با توجه به آيه 53 سوره يوسف تعريف صحيح و جامعي از نفس امّاره بيان فرماييد؟

آيا در اديان ديگر ـ غير از اسلام ـ براي زن، مقام و جايگاهي، هم چون مقام زن در اسلام، در نظر گرفته شده است؟

سؤالاتي كه دانستن پاسخ آنها مختصّ خداست و پيامبران هم نميدانند، چيست؟

آن علمي كه نزد عفريت از جن بود، كه به حضرت سليمان گفت، من پيش از آن كه از جاي برخيزي، تخت ملكة سبا را نزد تو ميآورم، چه علمي بود؟

الف ـ آيا حضرت شعيب پيامبر بود؟ آيا ايشان معجزاتي هم داشتهاند؟

لطفاً آيه رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحَا بِالسُّوقِ وَ الاْ ?َعْنَاقِ (ص،33) كه دربارة حضرت سليمانغ است را توضيح دهيد.

زندگاني حضرت آدم عليه السلام را توضيح دهيد؟

معجزات حضرت صالح چيست؟

  1. 773 از 4632