مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه با اين كه در آية 36 سورة نحل، به هدف ارسال پيامبران: در دو نكته اشاره شده است; يكي فراخواني براي پرستش خداوند متعال و ديگري دوري دادن مردم از طاغوت، در آية 25 سورة حديد آمده است: لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا...لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ (حديد، 25) جمع بين اين دو آيه را بيان فرماييد؟

در سورة حضرت يوسفغ بر چه چيزهايي تأكيد شده و در چه آياتي به آنها اشاره گرديده است؟

برخي معتقدند كه بهشت حضرت آدم و حوّا كه از آن رانده شدند، همين زمين بوده و آدم و حوّا در سرزمين آفريقا زندگي ميكردند و همين زمين به درجات پايينتر تنزل يافته است؟ چنين نظري تا چه حد صحت دارد؟

چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

در مورد صحت يا نادرستي مطلب ذيل توضيح دهيد: در آية قُلنا يـَنارُ كوني بَردًا و سَلـَمـًا برخي از علما فرمودهاند بعد از برداً بايد و سلاما نيز گفته شود; زيرا اگر اين كلمه را خداوند نميگفت آتش براي حضرت ابراهيم خيلي سرد ميشد به حدي كه ايشان يخ ميزدند؟

مقصود از وَ فَارَ التَّنُّور در داستان حضرت نوحغ چيست؟

طبق آية 56 سورة يوسف (هر كس را ما بخواهيم به لطف خود مخصوص ميگردانيم); لطف مخصوص خداوند شامل چه كساني ميشود؟

كدام پيامبر شهيد شده است؟

كدام پيامبر، بيشترين عمر را كرده است؟

داستان دو فرزند حضرت آدمغ در چه سوره و چه آيهاي آمده است؟

تنها مشكل ما مسلمانان عمل نكردن كامل به دستورات قرآن و عدم درك مفهوم واقعي آنهاست،... ميدانيم كه تاريخ در حال تكرار است، بعد از 14 قرن از شهادت مولاي متقيان عليمحمد كاظم ساروقي بار ديگر سخنان آن امام را تكرار كرد كه چرا شما از من سؤالهاي ريشهاي از قرآن نميكنيد، افسوس كه سؤالهايي ميكنيد، هم چون كه فلان سوره چند تا ب يا چند تا خ و... دارد آري او آمد و رفت ولي ما هنوز اندر خم همان كوچة 14 قرن پيش هستيم.

معناي كلمه يونس پيامبر چيست؟ آيا اين كلمه عربي است يا عبري؟

  1. 786 از 4632